Uitnodiging van de Regio Gooi- en Vechtstreek

Consultatiesessie

Geachte ondernemer,

Graag nodigen we u uit voor de consultatiesessie Visie werklandschappen Gooi en Vechtstreek.

De markt voor bedrijventerreinen en kantoren verandert snel. Om te kunnen inspelen op de veranderingen werken de gemeenten in de regio samen aan een visie werklandschappen.

U heeft dagelijks te maken met bedrijventerreinen of kantorenlocaties. U onderneemt er zelf, adviseert ondernemers of bent op een andere manier actief op de bedrijfsruimtemarkt.

Uw inbreng is daarom erg waardevol.

We nodigen u graag uit om mee te denken over de visie tijdens een consultatiesessie op:

Datum: 22 maart 2017
Tijd: 17u30 tot 20u00
Locatie: Heelo, Oosterengweg 44, 1212 CN Hilversum

(voor soep en broodjes wordt gezorgd.)

Enkele voorbeelden van thema’s die in de visie aan bod komen:

  • Welke ontwikkelingen beïnvloeden de bedrijfsruimtemarkt in de Gooi en Vechtstreek?
  • Sluiten vraag en aanbod naar bedrijfsruimte (nog) op elkaar aan
  • Wat zijn de verwachtingen over veranderingen in de economische structuur van de regio?
  • Welke invloed hebben die veranderingen op de toekomstige ruimtevraag van bedrijven?
  • Wat is de rol van informele werklocaties zoals thuiswerken, broedplaatsen, en andere creatieve hotspots op de vraag naar bedrijfsruimte?

De regio heeft adviesbureau Stec groep ingeschakeld om te ondersteunen bij het opstellen van de visie. Het globale programma voor de consultatiesessie ziet er als volgt:

17.30u Ontvangst

17.45u Welkom en opening

18.00u Presentatie Stec Groep eerste bevindingen

18.30u Uw input: vragen en discussie

19.00u Conclusies, afspraken voor vervolg

19.30u Afronding

20.00u Einde

Aanmelden

We hopen dat u erbij bent! Graag ontvangen we hierover vooraf bericht.

Aanmelden kan eenvoudig door een e-mail te sturen aan mij, Margo Molkenboer (m.molkenboer@regiogv.nl).

Ook voor eventuele vragen over deze bijeenkomst kunt u bij mij terecht en bij Jasper Beekmans van de Stec Groep (j.beekmans@stec.nl).

Met vriendelijke groeten,

Margo Molkenboer

Programmacoördinator Economie en Innovatie

Regio Gooi en Vechtstreek

bijlage: Uitnodiging PDF