Gooische Bedrijven Federatie opgericht

Met enige regelmaat komen de voorzitters van de ondernemersverenigingen groot Gooische regio bij elkaar om de actuele regionale stand van zaken te bespreken. Aangesloten zijn de verenigingen van Muiden, Weesp, Naarden-Bussum (inmiddels Gooische Meren), Huizen, Hilversum, Wijdemeren, Laren en Blaricum.

In eerste instantie als Gooische Bedrijven Federatie in oprichting, maar sinds 26 oktober 2016 op de Gooische Bedrijvendag in Spant! in Bussum nu een echte vereniging.
Alle voorzitters van de bedrijvenverenigingen hebben voor het oog van de volle zaal hun handtekening onder de oprichtingsacte gezet. Namens de Blaricumse Ondernemers Vereniging hebben Djelko van Es en medebestuurslid Paul Knip ondertekend.

Joop van Dort heeft het als volgt op zijn Blog verwoord (samenvatting):

Terug naar Nieuwsoverzicht