Groeiend Ledenbestand

Het tij van krimp is gekeerd.

Verheugend is dat het aantal leden van de  Blaricumse Ondernemers Vereniging per saldo weer groeit. Enkele leden zagen het nut niet meer van lidmaatschap of wilden  niet langer  wachten op resultaten  en heeft besloten al dan niet tijdelijk het lidmaatschap op te zeggen. Een veel grotere groep waaronder een aantal bedrijven en winkeliers  in het dorp heeft besloten mede dankzij een geslaagde bijeenkomst van winkeliers in Bellevue  de handen in een te slaan en  toe te treden. Alita Brunsman van Maison & Object en Freddy Koenders van at Freddy en Kim van Roosmalen hebben inmiddels de daad bij het woord gevoegd. Ca 8 winkeliers hebben inmiddels toegezegd (weer) lid te worden.

We zijn daar bijzonder blij mee en hopen dat hiermee een basis gelegd is voor een sterke winkeliers commissie, waarover later meer.

We zijn ook blij met de komst van nieuwe ondernemers in het dorp, waarvan Pieter Saarberg die met het  bedrijf Kantin kantoorinrichting is gestart  inmiddels lid is geworden van de BOV. Van harte welkom Pieter.

Ook Joost de Boer van Fullstack Marketing van harte welkom.

Belang van groeiend ledenaantal

Het zal voor de  meesten een open deur zijn, maar een gezonde club met zeggingskracht kan veel meer bereiken dan de individuele ondernemer alleen. Zeker  als het gaat  om belangen behartigen, lobbywerk,  samenwerken en natuurlijk het samen organiseren van activiteiten in het dorp. Halen en brengen met en voor de leden in een evenwichtige mix.

Vandaar ons nieuwe motto:


 

Terug naar Nieuwsoverzicht